Угода користувача

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Угода Користувача (надалі за текстом – Угода) являє собою договір між Користувачем і Адміністратором щодо використання Сервісу FAST ENERGY і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністратором.

1.2. При використанні Сервісу FAST ENERGY, Користувач незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в цій Угоді.

1.3. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень розміщується до загального відома на Веб-сайті та Мобільному Додатку.

1.4. Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений і згодний з умовами Угоди. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди Користувач не може користуватися Сервісом FAST ENERGY.

1.5. Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації Користувача на Веб-сайті або Мобільному додатку.

1.6. Адміністратор може доповнювати або будь-яким іншим чином змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача. Користувач цим надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-якого спеціального підтвердження з боку Користувача.

1.7. В цій Угоді наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

  • Адміністратор – юридична особа, створена відповідно до законодавства України – ТОВ «ЧАЙНА ТЕХНОЛОДЖИС»;
  • Користувач – будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації Користувача або здійснення Замовлення без реєстрації виповнилося 18 (вісімнадцять) років, або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і користується Сервісом FAST ENERGY. Фізична особа, яка не досягла необхідного віку, зобов’язується утриматися від використання Сервісу. В іншому випадку, відповідальність за порушення умов Угоди фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на її батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства України;
  • Сервіс FAST ENERGY – можливість безоплатного використання Користувачем технологічної платформи за допомогою Веб-сайту, Мобільного додатку з метою пошуку та отримання в оренду зовнішніх зарядних пристроїв для мобільних пристроїв (надалі – Обладнання), а також для організації комунікації між Адміністратором, Користувачем, Партнером FAST ENERGY.
  • Партнер FAST ENERGY – третя особа, яка надає та/або пропонує Користувачу надання послуг з оренди обладнання та яка перебуває в договірних відносинах з Адміністратором.
  • Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://fastenergy.world/ua.
  • Мобільний Додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді мобільного додатку для мобільних пристроїв iOS, Android під назвою «FAST ENERGY», який надається Адміністратором Користувачу у тимчасове користування (протягом строку дії цієї Угоди) за функціональним призначенням кінцевим споживачем в якості інструмента для надання Сервісу FAST ENERGY.
  • Особистий кабінет – закритий розділ Веб-сайту або Мобільного додатку, який містить персональні дані користувача та інформацію про послуги, замовлені Користувачем у Партнерів FAST ENERGY.
  • Станція – пристрій, в якому знаходиться Обладнання.
  • Послуги – послуги з оренди обладнання, шо надаються Користувача Партнерами FAST ENERGY.
  • Замовлення – замовлення Користувача на надання послуги з оренди Обладнання.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

2.1. Для використання Сервісу FAST ENERGY, Користувач здійснює реєстрацію через Веб-сайт або Мобільний додаток, в результаті якої створюється унікальний обліковий запис Користувача, що забезпечує його доступ до Сервісу FAST ENERGY.

2.2. При реєстрації Користувач зобов’язаний надати достовірну інформацію про себе, шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації при реєстрації або в подальшому при використанні Сервісу FAST ENERGY, Адміністратор має право призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди Користувача.

2.4. У разі, якщо дії Користувача можуть привести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, прав людини, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Користувача.

2.5. Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача в разі його невикористання Користувачем протягом 12 календарних місяців.

2.6. При реєстрації через Веб-сайт та Мобільний додаток Користувач зобов’язаний ввести унікальний пароль. При цьому Користувач несе повну відповідальність за надійність наданого пароля і захист свого облікового запису.

2.7. При первинній реєстрації на вказаний Користувачем номер телефону надходить повідомлення з кодом доступу для ідентифікації.

2.8. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача, Користувач зобов’язаний негайно повідомити Адміністратора для прийняття відповідних заходів за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового запису конкретному такому Користувачеві.

2.9. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та іншої конфіденційної інформації. Адміністратор не несе відповідальності за наслідки втрати Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані (логін і пароль). Дане положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім особам добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані поза його волею.

2.10. Реєструючись на сервісі FAST ENERGY Користувач надає згоду на використання та обробку його персональних даних і вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» відповідно до цілей, що передбачених Угодою.

3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

3.1. Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом персональних даних Користувача регулюються окремою Політикою конфіденційності, що розміщується на Веб-сайті та Мобільному Додатку.

3.2. Користувач може у будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані ним персональні дані або їх частину в своєму Особистому кабінеті.

3.3. Користувач також може видалити персональні дані, надані ним в ході реєстрації у Сервісі. При цьому Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що таке видалення може спричинити неможливість використання Сервісом. Право, передбачене в цьому пункті, може бути обмежено відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов’язок Адміністратора зберегти видалену Користувачем інформацію на строк, встановлений чинним законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державного органу.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ОБЛАДНАННЯ В ОРЕНУД (СУБОРЕНДУ), КОРИСТУВАННЯ ТА ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ

4.1. Сервіс FAST ENERGY надається Користувачеві виключно для особистого некомерційного використання, що дозволяє Користувачам організовувати та планувати оренду Обладнання.

4.2. Адміністратор на договірних підставах надає Партнерам FAST ENERGY доступ до інформації про Замовлення Користувачів. Партнери FAST ENERGY в разі прийняття Замовлення надають Користувачам Послуги. Адміністратор не несе відповідальності та не бере на себе зобов’язань перед Користувачами щодо Послуг, які надаються Користувачам Партнерами FAST ENERGY та не надає будь-яких гарантій Користувачам щодо якості таких Послуг.

4.3. Надання Послуг здійснюється Партнерами FAST ENERGY на підставі окремих договорів між конкретними Користувачами і Партнерами, стороною яких не є Адміністратор, навіть в тому випадку, якщо Користувач отримав інформацію про такі Послуги за допомогою використання Сервісу FAST ENERGY або якщо Адміністратор будь-яким іншим чином сприяв укладенню таких договорів.

4.4. Для отримання в оренду (суборенду) Обладнання Користувач повинен через Сервіс за допомогою геолокації знайти будь-яку станцію де наявне Обладнання та використовуючи Сервіс отримати таке Обладнання безпосередньо зі станції.

4.5. Обладнання має кілька варіантів роз’єму для різних моделей мобільних пристроїв. Користувач самостійно обирає правильний роз’єм для подачі електроенергії в мобільний пристрій.

4.6. Перед початком використання отриманого Обладнання Користувач повинен перевірити технічний стан Обладнання та його працездатність.

4.7. Після повної зарядки мобільного пристрою необхідно своєчасно від’єднати Обладнання для попередження виникнення несправностей.

4.8. Суворо забороняється:

– знімати зовнішню оболонку Обладнання;

– розбирати Обладнання;

– стискати Обладнання;

– використовувати Обладнання у воді та/або при контакті з іншими рідинами;

– поміщати Обладнання у вогонь;

– поміщати Обладнання в місця з температурою вище 60 °С (баня/сауна/ інфрачервона сауна тощо);

– вживати Обладнання у їжу.

4.9. Користувач погоджується, що неналежне використання/використання не за призначенням Обладнання може бути небезпечним для життя та здоров’я Користувача, третіх осіб, тварин та призвести до забруднення навколишнього середовища, а тому самостійно несе відповідальність за свої дії.

4.10. Після завершення користування Обладнанням Користувач зобов’язаний повернути Обладнання в технічно справному стані до однієї зі станцій, зокрема: через Сервіс за допомогою геолокації знайти будь-яку Станцію з вільним відділенням (слотом) для розміщення Обладнання та використовуючи Сервіс повернути Обладнання безпосередньо до станції. У разі, якщо Користувач не повернув Обладнання у встановленому порядку або надав неправдиву інформацію, або не завершив процедуру повернення повністю, плата за обслуговування стягуватиметься з Користувача відповідно до діючих тарифів Сервісу.

4.11. Безпосередньо перед повернення Обладнання до Станції Користувач зобов’язаний підготувати Обладнання до повернення (прибрати роз’єми у відповідні пази, упевнитися, що корпус Обладнання не пошкоджено).

4.12. Після підтвердження повернення Обладнання, Користувач має право повторно отримати Обладнання в оренду (суборенду) в загальному порядку. Для цього потрібно знову пройти всі етапи оформлення оренди (суборенди).

4.13. Кожен Користувач одночасно має право взяти в оренду (суборенду) 1 (одну) одиницю Обладнання; відлік строку оренди (суборенди) Обладнання починається з моменту отримання Обладнання зі Станції та закінчується в момент повернення Обладнання до будь-якої Станції. У разі неповернення Обладнання після закінчення строку оренди (суборенди), за кожні наступні 24 години протягом 14-днів з банківської карти Користувача автоматично списується сума в розмірі вартості оренди (суборенди) Обладнання за одну добу. Після спливу 14-денного періоду Обладнання вважається таким, що придбане Користувачем у власність.

4.14. У випадку виявлення пошкодження та (або) технічної несправності Обладнання Користувач негайно повинен повідомити Адміністратора про це каналами технічної підтримки. Користувач не несе відповідальності за виявленні пошкодження, якщо він не був проінформований протягом 48 годин після терміну оренди (суборенди). Користувач несе відповідальність за збитки завдані в результаті крадіжки або пошкодження Обладнання протягом 48-годин з моменту повернення Обладнання.

4.15. У випадку пошкодження Обладнання з вини Користувача, останній зобов’язаний компенсувати Партнерам FAST ENERGY вартість такого Обладнання.

5. ОПЛАТА ПОСЛУГ

5.1. З Користувача за оренду або придбання Обладнання стягується плата згідно тарифів Партнерів FAST ENERGY, що доступні в мережі Інтернет за адресою: https://fastenergy.world/ua.

5.2. Інформацію стосовно завершених операцій з оренди Обладнання Користувач може в будь-який час переглянути в особистому кабінеті на Веб-сайті або в Мобільному додатку.

5.3. Платежі здійснюються за допомогою автоматичного списання грошових коштів з банківської карти Користувача.

5.4. Якщо Користувач не надав коректні дані банківської картки з позитивним балансом на момент початку користування Обладнанням, Адміністратор в праві відмовити Користувачу в наданні Обладнання або видати Обладнання з подальшим списанням заборгованості з банківської картки Користувача.

5.5. У випадку неможливості списання платежів у зв’язку з недостатністю коштів на банківській картці, невірному введенні даних банківської картки, спливу строку дії банківської картки та інших підстав Адміністратор повідомляє про це Користувача через повідомлення в Особистому кабінету та/або на електронну пошту. Адміністратор має право інформувати Користувача про необхідність погашення заборгованості за користування Обладнанням на телефонний номер Користування, наданий при реєстрації.

5.6. Якщо Користувач не усуне перешкод для оплати протягом 24 годин з моменту повідомлення Користувача про неможливість списання платежу, то Адміністратор має право розірвати дану Угоду в односторонньому порядку та блокування доступу Користувача до Особистого кабінету та обмеження подальшої можливості оренди Обладнання.

5.7. Адміністратор має право залучати до процесу приймання платежів агентів та інших осіб, які надають посередницькі послуги в даній сфері.

5.8. Користувач має право оскаржити списання коштів шляхом направлення письмової претензії Адміністратору протягом 14 днів з моменту списання коштів. Претензії Користувача після закінчення зазначеного строку, навіть якщо не виправдано, не є дійсними та не приймаються. У разі повернення Користувачеві коштів, вони будуть зараховані на його рахунок та будуть використані для наступної оплати, якщо Користувач не надає ніяких інших інструкцій.

5.9. Партнери FAST ENERGY мають право змінювати розміри тарифів без згоди та спеціального сповіщення Користувача шляхом розміщення нових тарифі на Веб-сайті та в Мобільному додатку.

5.10. Партнери FAST ENERGY мають право передбачити для користувачів Сервісу програми лояльності, акції, а також заохочувальні пропозиції, з більш детальною інформацією про які можна ознайомитися на Сервісі та/ або в Особистому кабінеті Користувача.

5.11. Партнери FAST ENERGY залишають за собою право на свій розсуд змінювати і доповнювати умови програм лояльності, наявність подарунків, в будь-який час без будь-якого повідомлення Користувача.

6. ПРАВА І ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

6.1. Адміністратор гарантує, що майнові права інтелектуальної власності на Сервіс FAST ENERGY, зокрема, але не обмежуючись: Технологічну платформу, Веб-сайт, Мобільний додаток, будь-які їх складові частини, включаючи програмний код, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео та інші об’єкти права інтелектуальної власності належать Адміністратору.

6.2. Укладення цієї Угоди не порушує права інтелектуальної власності будь-якої третьої особи. У разі виникнення будь-яких претензій чи позовів третіх осіб щодо використання Користувачем Сервісу FAST ENERGY, Адміністратор зобов’язується врегулювати такі позови чи претензії самостійно та за власний рахунок.

6.3. Дана Угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на використання Сервісу FAST ENERGY, Веб-сайту та Мобільного Додатку будь-яким чином, крім їх використання за функціональним призначенням кінцевим споживачем.

7. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТОРА

7.1. Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю, будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації, розміщеної на Веб-сайті та Мобільному додатку, а також при використанні Сервісу FAST ENERGY; в зв’язку з відсутністю можливості отримати доступу до Сервісу FAST ENERGY або його використання; ненаданням чи неналежним наданням Послуг Користувачам Партнерами FAST ENERGY; будь-якими діями чи бездіяльністю Партнерів FAST ENERGY; наявністю чи відсутністю
будь-яких повноважень, дозволів, ліцензій, погоджень Партнерів FAST ENERGY, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації Користувачів внаслідок будь-якого використання Сервісу FAST ENERGY.

7.2. Веб-сайт, Мобільний Додаток, Сервіс FAST ENERGY надаються для використання Користувачами за принципом “as is” (як є). Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем за те, що Сервіс FAST ENERGY, Веб-сайт, Мобільний Додаток відповідають очікуванням Користувача та/або Сервіс FAST ENERGY буде
надаватися безперебійно, надійно, без помилок. Адміністратор не несе відповідальності за внесення змін, тимчасове або повне припинення Сервісу FAST ENERGY або будь-якої його частини.

7.3. Адміністратор не гарантує постійний або безумовний доступ до Сервісу FAST ENERGY. Функціонування Сервісу FAST ENERGY може порушуватися діями непереборної сили та інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей Адміністратора.

7.4. Адміністратор не несе відповідальності за працездатність та забезпечення збереження та безпеки інформації, що передається при проведенні платежів за допомогою банківських карток Користувача, в тому числі за дії банку та міжнародних платіжних систем, або інших учасників технічного процесу проведення розрахунків. Всі взаємовідносини в частині проведення розрахунків з використанням Банківських карток регулюються обов’язковими для Користувача умовами Міжнародних платіжних систем та договорами Користувача з банком, що емітував банківську картку Користувача.

7.5. Адміністратор завжди готовий взяти до уваги побажання і пропозиції будь-якого Користувача Сервісу FAST ENERGY по його роботі.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Дійсна Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, неврегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку встановленому чинним законодавством України за місцезнаходженням Адміністратора. Всюди за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.

8.3. Зважаючи на безоплатність використання Сервісу FAST ENERGY, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Адміністратором.

8.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених дійсною Угодою.

8.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

8.6. Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення Користувачем або іншими Користувачами положень Угод не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Адміністратора від своїх прав в разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

8.7. Ця Угода складена українською мовою, однак може надаватия для ознайомлення Користувачам іншими мовами. У разі невідповідності між умовами цього документа українською мовою і його перекладом іншими мовами юридичну силу має виключно версія документа українською мовою, яка розміщена за адресою: https://fastenergy.world/ua.

Дата останньої зміни 17.09.2020

ТОВ «ЧАЙНА ТЕХНОЛОДЖИС»
Код ЄДРПОУ 43740306
Україна, 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 16, кв. 4
тел.: +380503133399
e-mail: support@fastenergy.world/ua